Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Dni Otwarte, wywiadówki

WAŻNE:

Kategoria: /

LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSE
  

NOWY NUMER KONTA RADY RODZICÓW (11.2017)

42 8795 0005 3001 0007 3482  0001

Bank Spółdzielczy w Gorlicach

 

DNI OTWARTE DLA RODZICÓW I WYWIADÓWKI
W celu zacieśnienia współpracy z rodzicami szkoła organizuje co miesiąc tzw. dni otwarte. Zainteresowani życiem szkoły rodzice uczniów mają wtedy okazję na indywidualne spotkania z nauczycielami.

DNI OTWARTE DLA RODZICÓW I ZEBRANIA WYWIADOWCZE

w roku szkolnym 2018/2019 

Lp.

Termin

Tematyka

1.

Wrzesień

19.09.2018 (środa)
klasy I i II - godz. 16:00
klasy III i IV - godz. 17:15

Zapoznanie z planem dydaktyczno- wychowawczo - opiekuńczym szkoły, planem wychowawców klasowych, Statutem szkoły, wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania, wybór 3'ek, 5 'ek klasowych,

2.

Październik

26.10.2018  (piątek) 
godz. 16:00 - 16:45

Spotkania indywidualne Rodziców z wychowawcami, nauczycielami uczącymi (informacje o postępach w nauce uczniów, frekwencji na zajęciach, ewentualnych trudnościach edukacyjno-wychowawczych)

3.

Listopad

23.11.2018 (piątek) 
godz. 16:00 - 16:45

Spotkania indywidualne Rodziców z wychowawcami, nauczycielami uczącymi (informacje o postępach w nauce uczniów, frekwencji na zajęciach, ewentualnych trudnościach edukacyjno-wychowawczych

4.

Grudzień

7.12.2018 (piątek)
godz. 16:00 klasy I i II
godz. 17:15 klasy III i IV

Zebrania wywiadowcze z Rodzicami, informacje o postępach w nauce i zachowaniu na miesiąc przed półroczną klasyfikacją

5.

Styczeń

11.01.2019 (piątek)
godz. 16:00 klasy I i II
godz. 17:15 klasy III i IV

Zebranie wywiadowcze z Rodzicami , analiza wyników nauczania, zachowania, frekwencji za I półrocze roku szkolnego 2017/2018

6.

Marzec

15.03.2019 (piątek)
godz. 16:00 - 16:45

Spotkania indywidualne Rodziców z wychowawcami, nauczycielami uczącymi (informacje o postępach w nauce uczniów, frekwencji na zajęciach, ewentualnych trudnościach edukacyjno-wychowawczych). Spotkania z Rodzicami klas maturalnych na miesiąc przed zakończeniem edukacji

   7.

Kwiecień

29.04.2019 (poniedziałek)
godz. 16:00 - 16:45

 Spotkania indywidualne Rodziców z wychowawcami, nauczycielami uczącymi (informacje o postępach w nauce uczniów, frekwencji na zajęciach, ewentualnych trudnościach edukacyjno-wychowawczych), zebranie wywiadowcze z Rodzicami uczniów odbywających praktyki zawodowe w miesiącu maju.

8.

Maj

17.05.2019 (piątek) 
godz. 16:30 

Zebrania wywiadowcze z Rodzicami, informacje o postępach w nauce i zachowaniu na miesiąc przed roczną klasyfikacją klas

9.

Czerwiec

21.06.2019 (piątek)
godz. 9:00

Udział Rodziców w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2015/2016 podsumowanie działalności pracy szkoły, sukcesy, wyróżnienia uczniów, rozdanie świadectw promocyjnych

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - Zarządzenie Dyrektora Szkoły.
 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.