Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Kierunki kształcenia

WAŻNE:

Kategoria: /

Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach prowadzi następujące kierunki kształcenia:

TECHNIKUM NR 3:

 • technik ekonomista (4-letnie z tytułem zawodowym technika)
  - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
  - Prowadzenie rachunkowości 
 • technik handlowiec
  (4-letnie z tytułem zawodowym technika)
  - Prowadzenie sprzedaży
  - Prowadzenie działalności handlowej
 • technik hotelarstwa
  (4-letnie z tytułem zawodowym technika)
  - Planowanie i realizacja usług w recepcji
  - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • technik obsługi turystycznej
  (4-letnie z tytułem zawodowym technika) 
  - Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
  - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
 • technik spedytor - NABóR OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16
  (4-letnie z tytułem zawodowym technika)
  - Organizacja i nadzorowanie transportu
  - Obsługa klientów i kontrahentów

 

 BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA I STOPNIA NR 3:

 • sprzedawca (3-letnie)
  - Prowadzenie sprzedaży
 • magazynier logistyk (3-letnie)
  - Obsługa magazynów

 

Szkoła mieści się w dwóch budynkach:
Budynek główny przy ulicy Ariańskiej 3 mieści 9 obszernych, dobrze wyposażonych sal lekcyjnych (tablice multimedialne, telewizory, projektory, komputery z dostępem do Internetu), nowoczesną pracownię komputerową, świetlicę, salę gimnastyczną, a obok szkoły boisko sportowe do piłki nożnej. (Zobacz galerię zdjęć)

Budynek przy ulicy Węgierskiej 13 (od 150 metrów od budynku głównego) mieści pracownie do języków obcych, 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, sale technik biurowych, bibliotekę, czytelnię z salą multimedialną i dostępem do Internetu, nowoczesną kuchnię i stołówkę, gabinety stowarzyszeń młodzieżowych działających w szkole.

W szkole działa wiele kół, klubów i stowarzyszeń:

 • Młodzieżowe Stowarzyszenie Integracji Europejskiej
 • Młodzieżowy Klub Federacji Konsumenta
 • Szkolne Koło PCK
 • Szkolne Koło LOP
 • Szkolny Klub Sportowy „ZRYW”
 • Szkolny Klub Przedsiębiorczości
 • Koło Młodych Ekonomistów
 • Koło Młodych Handlowców
 • Koło Teatralne
 • Koło Recytatorskie
 • Koło Języka Angielskiego
 • Koło Języka Niemieckiego
 • Koło Komputerowe (MChE)
 • Koło Plastyczno-Artystyczne
 • Koło Matematyczne
 • Koło Czytelnicze
 • Koło Geograficzno-Turystyczne
 • Klub Profilaktyki