Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Dni Otwarte, wywiadówki

WAŻNE:

Kategoria: /

LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSE
  

NOWY NUMER KONTA RADY RODZICÓW (11.2017)

42 8795 0005 3001 0007 3482  0001

Bank Spółdzielczy w Gorlicach

 

DNI OTWARTE DLA RODZICÓW I ZEBRANIA WYWIADOWCZE

w roku szkolnym 2022/2022

Lp. 

Termin 

Tematyka 

1. 

Wrzesień 

27.09.2022 (czwartek)

 godz. 16:00  

 

Zapoznanie z planem dydaktyczno- wychowawczo - opiekuńczym szkoły, planem wychowawców klasowych, Statutem szkoły, wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania, wybór 3-ek klasowych, 

2. 

Grudzień 

13.12.2022 (wtorek)

Zebrania wywiadowcze z Rodzicami, informacje o postępach w nauce i zachowaniu na miesiąc przed półroczną klasyfikacją 

4. 

Styczeń 

27.01.2023 (piątek) 

godz. 16.00 klasy I i II 

godz. 17.15 klasy III i IV 

Zebranie wywiadowcze z Rodzicami, analiza wyników nauczania, zachowania, frekwencji  
za I półrocze roku szkolnego 2022/2023

6. 

Marzec 

20.03.2023 (poniedziałek) 

godz. 16.00 – 16.45 

Spotkania indywidualne Rodziców z wychowawcami, nauczycielami uczącymi (informacje o postępach w nauce uczniów, frekwencji na zajęciach, ewentualnych trudnościach edukacyjno-wychowawczych). Spotkania z Rodzicami klas maturalnych na miesiąc przed zakończeniem edukacji 

7. 

Maj 

15.05.2023 (poniedziałek)  

godz. 16.30  

 

Zebrania wywiadowcze z Rodzicami, informacje o postępach w nauce i zachowaniu na miesiąc przed roczną klasyfikacją klas. 

8. 

Czerwiec 

23.06.2022 (piątek)
godz. 9.00 

Udział Rodziców w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/2023 podsumowanie działalności pracy szkoły, sukcesy, wyróżnienia uczniów, rozdanie świadectw promocyjnych. 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - Zarządzenie Dyrektora Szkoły.
 

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.