Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Dni Otwarte, wywiadówki

WAŻNE:

Kategoria: /

LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSE
  

NUMER KONTA RADY RODZICÓW

42 8795 0005 3001 0007 3482  0001

Bank Spółdzielczy w Gorlicach

 

DNI OTWARTE DLA RODZICÓW I ZEBRANIA WYWIADOWCZE

w roku szkolnym 2023/2024

Lp. 

Termin 

Tematyka 

1. 

Wrzesień 

11.09.2023 (poniedziałek)

 godz. 16:00  

 

Zapoznanie z planem dydaktyczno- wychowawczo - opiekuńczym szkoły, planem wychowawców klasowych, Statutem szkoły, wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania, wybór 3-ek klasowych, 

2. 

Grudzień 

11.12.2023 (poniedziałek)

Zebrania wywiadowcze z Rodzicami, informacje o postępach w nauce i zachowaniu na miesiąc przed półroczną klasyfikacją 

3. 

Styczeń 

22.01.2024 (poniedziałek)

Zebranie wywiadowcze z Rodzicami, analiza wyników nauczania, zachowania, frekwencji  
za I półrocze roku szkolnego 2023/2024

4. 

Maj 

28.05.2024 (wtorek)  

godz. 16.00  

 

Zebrania wywiadowcze z Rodzicami, informacje o postępach w nauce i zachowaniu na miesiąc przed roczną klasyfikacją klas. 

8. 

Czerwiec 

21.06.2024 (piątek)
godz. 9.00 

Udział Rodziców w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2023/2024 podsumowanie działalności pracy szkoły, sukcesy, wyróżnienia uczniów, rozdanie świadectw promocyjnych. 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - Zarządzenie Dyrektora Szkoły.
 

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.