Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Technik spedytor

WAŻNE:

Kategoria: /

 Technik SPEDYTOR - Symbol cyfrowy zawodu 333108

Czas trwania nauki - 5 lat


Kwalifikacje

Podczas nauki uzyskujesz kwalifikacje:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Charakterystyka

Absolwent technikum spedycyjnego zostanie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, firmach spedycyjnych oraz przedsiębiorstwach różnych branż na stanowiskach związanych z obsługą i logistyką w  branży transportowej.

Podczas nauki uczeń zdobędzie wiadomości dotyczące funkcjonowania rynku transportowego i spedycyjnego, charakteru pracy spedytora, etapów procesu spedycyjnego oraz dokumentów spedycyjnych. Pozna zagadnienia z zakresu: logistyki, ubezpieczeń, marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym.

Czym się zajmuje technik  spedytor?

 • prowadzi nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu przewozowego,
 • zawieraniem umów z przewoźnikami, klientami i kontrahentami
 • tworzeniem i kontrolowaniem dokumentacji spedycyjnej,
 • zapewnieniem efektywności przewozów poprzez pozyskiwanie ładunków i przewoźników,
 • dba o formalności celne, ubezpieczenia przesyłki,
 • nadzoruje stan przesyłki,
 • współpracuje z firmami transportowymi, kalkuluje ceny usług spedycyjno-transportowych

 

Perspektywy pracy

Po ukończeniu szkoły  uczniowie mają możliwość pracy w:

 • firmach spedycyjnych, transportowych i kurierskich,
 • urzędach pocztowych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem,
 • agencjach celnych,
 • wolnych obszarach celnych,
 • firmach świadczących usługi transportowe (samochodowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze i morskie),
 • innych firmach produkcyjnych lub usługowych na stanowiskach związanych z wysyłką towarów, przygotowaniem frachtu, itd.

Perspektywy nauki

Nauka w zawodzie technik spedytor daje także możliwość i solidne podstawy dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach licencjackich, magisterskich. Technikum daje Ci także możliwość podjęcia dalszej nauki na dowolnie wybranym przez Ciebie kierunku.
 

Zdobywasz tytuł Technika Spedytora,
uznawany w formie Europassu w całej Unii Europejskiej

 

Wybrane przedmioty

Podstawy działalności przedsiębiorstwa transportowo - spedycyjnego, Transport i spedycja, Środki transportu, Opakowania i jednostki transportowe, Prawo i ubezpieczenia w transporcie, Marketing i negocjacje, Podstawy logistyki i magazynowania, Zarządzanie działalnością transportową i spedycyjną, Ekonomika transportu, Techniki biurowe i informatyczne, Statystyka

Przedmioty rozszerzone: język angielski.
Języki obce: język angielski, język niemiecki, język obcy zawodowy.


ZOBACZ POZOSTAŁE KIERUNKI ZSE GORLICE 


Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
www.zse.gorlice.pl

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.