Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Wszystkie artykuły ZSE

WAŻNE:

Wszystkie artykuły na stronie ZSE Gorlice

Artykuły dotyczące szkoły, jej historii, patrona, organów, i funkcjonowania placówki

Codzienne wydarzenia z życia szkoły, organizowane przez społeczność szkolną imprezy, wyjazdy na wycieczki, szkolenia, itp. Podzielone na lata szkolne.

Sukcesy uczniów ZSE Gorlice, udział w olimpiadach i konkursach itp. Podzielone na lata szkolne.

Wydarzenia związane z kształceniem zawodowym, organizowane wyjazdy, staże, spotkania z pracodawcami, praktyki, itp. Podzielone na lata szkolne.

Informacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli dotyczące bieżącego roku szkolnego (harmonogram, ważne terminy, samorząd uczniowski, wywiadówki, podręczniki, itp)

Artykuły dla Kandydatów do klas pierwszych. Oferta, regulaminy rekrutacji, itp.

Ważne, archiwalne wydarzenia z życia szkoły, poprzednie składy samorządu uczniowskiego, itp.

Składy samorządu uczniowskiego z poprzednich lat.

Ważne dla społeczności szkolnej wydarzenia, okazje i imprezy okolicznościowe

Wydarzenia sportowe w ZSE Gorlice, udział w zawodach itp. Podzielone na lata szkolne.

Bieżące ogłoszenia, komunikaty, informacje okolicznościowe.

Uczniowie naszej szkoły to wolontariusze wielu akcji charytatywnych, udzielają się w wielu lokalnych działaniach na rzecz innych.

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.