Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Magazynier-logistyk

WAŻNE:

Kategoria: /

MAGAZYNIER - LOGISTYK - Symbol cyfrowy zawodu 432106

 • 34
 • 35
 • 36
 • 99zse
Czas trwania nauki: 3-letnia szkoła branżowa I stopnia


Kwalifikacje

Podczas nauki uzyskujesz kwalifikacje

SPL.01. Obsługa magazynów

Charakterystyka

W Branżowej szkole zawodowej I stopnia w zawodzie MAGAZYNIER LOGISTYK nauczysz się:

 • przyjmować i wydawać towar do magazynu
 • ewidencjonować przepływy magazynowe
 • wystawiać faktury, sprawdzać zgodność dokumentów dostarczonego towaru
 • wystawiać dokumenty wydania towaru
 • przechowywać w magazynie składowany towar
 • zabezpieczać towar, przeliczać zasoby magazynowe
 • prowadzić ewidencję sprzedaży
 • obsługiwać urządzenia, komputer i sprzęt techniczny stosowany w nowoczesnych magazynach
 • dbać o czystość i porządek w magazynie
 • prowadzić gospodarkę magazynową
 • kontrolować i monitorować realizację zadań gospodarki magazynowej

Nauka w szkole łączy się z dniami praktyki zawodowej u pracodawcy. Pracodawca podpisuje umowę na 3 lata trwania nauki jako z pracownikiem młodocianym.

Okres ten wlicza się do ogólnego stażu pracy. Uczeń otrzymuje miesięczne wynagrodzenie

 

Perspektywy pracy


Jako magazynier logistyk masz możliwość zatrudnienia na stanowiskach we wszelakich hurtowniach, magazynach, centrach logistycznych i dystrybucyjnych, terminalach, halach magazynowych o różnych profilach produktów, surowców, półfabrykatów, prefabrykatów. Osoba na tym stanowisku może być zatrudniona w zakładach produkcyjnych, wydobywczych, w hurtowniach oraz sieciach sklepów i marketów handlowych, firmach spedycyjnych, składach itp..

Masz też możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej

  

Po uzyskaniu powyższych kwalifikacji oraz uzyskaniu wykształcenia średniego będziesz mógł uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodach:

technik logistyk po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji

SPL.04. Organizacja transportu

Wybrane przedmioty


Kompetencje społeczne, Działalność gospodarcza, Gospodarka magazynowa, Magazyny przyprodukcyjne, Magazyny dystrybucyjne, Procesy magazynowe, Organizacja prac magazynowych.

Język obcy: j. angielski

 zawód: magazynier logistyk


ZOBACZ POZOSTAŁE KIERUNKI ZSE GORLICE 


Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
www.zse.gorlice.pl

 

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.