Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Harmonogram roku szkolnego

WAŻNE:

Kategoria: /
 
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
 
  1.  

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

1 września 2021 r. 

Podstawa prawna:  

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna 

 

23 - 31 grudnia 2021 r. 

Podstawa prawna:  

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, 
późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późnzm). 

  1.  

Ferie zimowe 

 

17 - 30 stycznia 2022 r. 
Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie. 

Podstawa prawna:  

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.). 

  1.  

Wiosenna przerwa świąteczna 

 

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.  

Podstawa prawna:  

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 

5. 

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 
w pierwszym powszednim dniu września 

 

29 kwietnia 2022 r.  

Podstawa prawna:  

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późnzm). 

6. 

Egzamin maturalny 

 

Terminy egzaminów maturalnych wg CKE:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/

Podstawa prawna:  

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);  

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.). 

7. 

Egzamin zawodowy 

Terminy egzaminów zawodowych wg CKE:
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Podstawa prawna:  

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) 

8. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

 

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Podstawa prawna:  

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) 

9. 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 

 

24 czerwca 2022 r. 

Podstawa prawna:  

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm). 

10. 

Ferie letnie 

 

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. 

Podstawa prawna:  

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 

 
 

 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych - ustawowe
 
Wszystkich Świętych – 1 listopada 2021 r. (poniedziałek)
Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2021 r. (czwartek)
Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2021 r. (sobota-niedziela)
Nowy Rok – 1 stycznia 2022 r. (sobota)
Trzech Króli – 6 stycznia 2022 r. (czwartek)
Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia 2022 r. (poniedziałek)
Święto Pracy – 1 maja 2022 r.
Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2022 r. (wtorek)
Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r. (czwartek)
 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych - Zarządzenie Dyrektora Szkoły.
 

14 października 2021r. (czwartek) święto KEN
15 października 2021 r. (piątek) dzień Patrona Szkoły św. JP II
11 stycznia 2022r. (wtorek) Egzamin pisemny zawodowy
2 maja 2022 r. (poniedziałek)
4 maja 2022r. (środa) Matura ( j. polski)
5 maja 2022r. (czwartek) Matura (matematyka)
6 maja 2022r. (piątek) Matura (j. angielski)
17 czerwca 2022 r. (piątek)
 


 
    
 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Praktyki zawodowe
:
PAŹDZIERNIK 2021 - 3aT4 (TE), 3cT4 (TOT, HOT), 
LISTOPAD 2021 - 3bT4 (TH, TS)
MARZEC 2022 - 3aT5 (TE, TR), 3cT5 (HOT, TOT)
MAJ 2022 - 3bT5 (TH, TS)


INSTRUKCJA PIERWSZEGO LOGOWANIA

ORAZ RESETOWANIA HASŁA DO E-DZIENNIKA

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.