Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Technik rachunkowości

WAŻNE:

Kategoria: /

 Technik RACHUNKOWOŚCI - Symbol cyfrowy zawodu 431103

Czas trwania nauki - 5 lat


Kwalifikacje

Podczas nauki uzyskujesz kwalifikacje:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

 

Charakterystyka

Technik rachunkowości to specjalista przygotowany do wykonywania kluczowych zadań: prowadzenia rachunkowości, dokonywania rozliczeń finansowych, kontrolowania dokumentów księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przygotowywania ich do weryfikacji, przechowywania dokumentacji księgowej, nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań, ściągania należności i roszczeń, wykonywania typowych czynności planistycznych i analitycznych.

 

Perspektywy pracy

Absolwenci kierunku Technik Rachunkowości mogą być zatrudnieni w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, w instytucjach finansowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach administracji publicznej, urzędach skarbowych jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac.

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości z jednej strony zapewnia osiągnięcie kwalifikacji właściwych dla tego zawodu, z drugiej oznacza wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym i ogólnoekonomicznym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się oraz podjęcie własnej działalności gospodarczej

 

Perspektywy nauki

Masz solidne podstawy dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach  licencjackich, magisterskich na Uczelniach Wyższych na wszystkich kierunkach ekonomicznych. Kierunki te prowadzone są najczęściej przez Uniwersytety Ekonomiczne i Wyższe Szkoły Finansów i zarządzania.

Technikum daje Ci także możliwość podjęcia dalszej nauki na dowolnie wybranym przez Ciebie kierunku

 

Zdobywasz tytuł Technika Rachunkowości,
uznawany w formie Europassu w całej Unii Europejskiej

 

Masz również możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych w zawodzie Technik Ekonomista, po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

 

 Wybrane przedmioty:

Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej, Analiza ekonomiczna, Język angielski zawodowy, Finanse w gospodarce rynkowej, Rachunkowość finansowa, Kadry i płace, Zarządzanie finansami, Biuro rachunkowe, Analiza finansowa, Inwentaryzacja, itp.


Przedmioty rozszerzone: geografia.

Języki obce: angielski i niemiecki, język angielski w branży ekonomicznej


ZOBACZ POZOSTAŁE KIERUNKI ZSE GORLICE 


Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
www.zse.gorlice.pl

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.