Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Ogłoszenia okolicznościowe

WAŻNE:

Ogłoszenia, informacje okolicznościowe

UWAGA, WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW.

Przypominamy, że czas przymusowego zawieszenia zajęć edukacyjnych TO NIE SĄ FERIE. Prosimy uczniów o systematyczne i regularne sprawdzanie informacji w dzienniku elektronicznym oraz w szkolnej poczcie elektronicznej na portalu office.com

Nauczyciele indywidualnie będą organizować swoje zajęcia właśnie poprzez te kanały informacyjne i chmurowe.

Rodziców, którzy chcieliby się skontaktować z nauczycielami konkretnych przedmiotów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy - pełna lista adresów na liście nauczycieli (ZOBACZ)

AKTUALIZACJA. W szczególnej sytuacji zagrożenia pandemią koronawirusa, MEN podjęło decyzję iż od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone!

Oznacza to, że w szkole nie odbywają się żadne zajęcia, również prowadzone w ramach projektów. JEDNAK NIE SĄ TO DODATKOWE FERIE i prosimy o tym pamiętać! Prosimy o ograniczenie wyjść z domu do niezbędnego minimum, unikanie większych zgromadzeń, zachowanie higieny osobistej i odpowiedzialne zachowanie.

W związku z pojawiającymi się pytaniami i telefonami informujemy, że odwołane są również zaplanowane na dzisiaj wywiadówki i dzień otwarty dla rodziców! Prosimy również o śledzenie na bieżąco komunikatów w dzienniku elektronicznym, oraz w szkolnym systemie poczty elektronicznej. Postaramy się jakoś zorganizować część zajęć w formie on-line. Podejdźmy odpowiedzialnie do sytuacji.

W ramach programu „Partnerska Szkoła”, 6.09.2019 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach podpisane zostało porozumienie pomiędzy Wyższą Szkołą Biznesu – National – Louis University z siedzibą w Nowym Sączu reprezentowaną przez Rektora, dr. Dariusza Woźniaka a wymienionym wcześniej Zespołem Szkół Ekonomicznych reprezentowanym przez dyrektora Roberta Gancarza.

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.