Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Ogłoszenia okolicznościowe

WAŻNE:

Ogłoszenia, informacje okolicznościowe

AKTUALIZACJA. W szczególnej sytuacji zagrożenia pandemią koronawirusa, MEN podjęło decyzję iż od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone!

Oznacza to, że w szkole nie odbywają się żadne zajęcia, również prowadzone w ramach projektów. JEDNAK NIE SĄ TO DODATKOWE FERIE i prosimy o tym pamiętać! Prosimy o ograniczenie wyjść z domu do niezbędnego minimum, unikanie większych zgromadzeń, zachowanie higieny osobistej i odpowiedzialne zachowanie.

W związku z pojawiającymi się pytaniami i telefonami informujemy, że odwołane są również zaplanowane na dzisiaj wywiadówki i dzień otwarty dla rodziców! Prosimy również o śledzenie na bieżąco komunikatów w dzienniku elektronicznym, oraz w szkolnym systemie poczty elektronicznej. Postaramy się jakoś zorganizować część zajęć w formie on-line. Podejdźmy odpowiedzialnie do sytuacji.

W ramach programu „Partnerska Szkoła”, 6.09.2019 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach podpisane zostało porozumienie pomiędzy Wyższą Szkołą Biznesu – National – Louis University z siedzibą w Nowym Sączu reprezentowaną przez Rektora, dr. Dariusza Woźniaka a wymienionym wcześniej Zespołem Szkół Ekonomicznych reprezentowanym przez dyrektora Roberta Gancarza.

Publikujemy apel wystosowany przez organ prowadzący:

"W zawiązku z zagrożeniami dla zdrowia wynikającymi z działania szkodliwego pola elektromagnetycznego emitowanego przez telefony komórkowe, routery WI FI i inne urządzenia elektroniczne, prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, w szczególności z Deklaracją z Nikozji.

Korzystajmy bardziej świadomie z tych urządzeń, aby zachować pełne bezpieczeństwo i minimalizować skutki uboczne dla zdrowia."

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.