Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Ogłoszenia okolicznościowe

WAŻNE:

Ogłoszenia, informacje okolicznościowe

Mija 100. rocznica urodzin patrona naszej szkoły - św. Jana Pawła II. Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920.

16 października 2006 roku odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II.

"Jego wybór na Stolicę Piotrową miał szczególny wpływ na wydarzenia w Europie Wschodniej i w Azji w latach 80. i 90. XX wieku, w szczególności na przemiany demokratyczne w Polsce i w innych krajach bloku wschodniego.

UWAGA, WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW.

Przypominamy, że czas przymusowego zawieszenia zajęć edukacyjnych TO NIE SĄ FERIE. Prosimy uczniów o systematyczne i regularne sprawdzanie informacji w dzienniku elektronicznym oraz w szkolnej poczcie elektronicznej na portalu office.com

Nauczyciele indywidualnie będą organizować swoje zajęcia właśnie poprzez te kanały informacyjne i chmurowe.

Rodziców, którzy chcieliby się skontaktować z nauczycielami konkretnych przedmiotów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy - pełna lista adresów na liście nauczycieli (ZOBACZ)

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.