Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Informacje ogólne

WAŻNE:

Kategoria: /

Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach jest placówką o bardzo bogatej tradycji. Została założona w 1942 roku jako Szkoła Handlowo-Kupiecka. Od tego czasu mury szkoły opuściło wielu absolwentów, którzy na stałe wpisali sie w historię Gorlic i okolic miasta.

Wysoki poziom kształcenia ogólnego i zawodowego zapewnia wykwalifikowana i przyjazna kadra nauczycielska. Miernikiem przygotowania absolwentów jest wysoki procent przyjęć na studia, a najlepsi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, są laureatami, bądź finalistami olimpiad przedmiotowych, konkursów artystycznych, zawodów sportowych.

Szkoła wielokrotnie wymieniana jest w ogólnopolskich rankingach najlepszych szkół średnich. W roku 2018 m.in. uzyskaliśmy po raz trzeci BRĄZOWĄ TARCZĘ Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018, a także Wiarygodna Szkoła czy Szkoła Przedsiębiorczości.

Szkoła mieści się w dwóch budynkach, które dzieli odległość około 150 metrów:
Budynek główny przy ulicy Ariańskiej 3 mieści 9 obszernych, dobrze wyposażonych sal lekcyjnych (tablice multimedialne, telewizory, projektory, komputery z dostępem do Internetu), świetlicę, salę gimnastyczną, a obok szkoły boisko sportowe do piłki nożnej.

Budynek filialny przy ulicy Węgierskiej mieści pracownie do języków obcych, 3 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, sale technik biurowych, bibliotekę, czytelnię z salą multimedialną i dostępem do Internetu, nowoczesną kuchnię i stołówkę, gabinety stowarzyszeń młodzieżowych działających w szkole.

Aktualnie prowadzimy kształcenie na kierunkach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec, technik spedytor, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, sprzedawca, magazynier-logistyk.

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

ZSE jako szkoła zawodowa daje swym absolwentom możliwości:
  • dalszego kształcenia na wyższych uczelniach
  • podjęcia atrakcyjnej pracy, zgodnie z posiadanym zawodem. (po ukończeniu nauki absolwent uzyskuje tytuł zawodowy technika o określonej specjalności)
  • założenia i prowadzenia własnej firmy

 


W roku 2017 Zespół Szkół Ekonomicznych obchodził 75-lecie istnienia. W roku 2012 uroczyście świętowaliśmy 70-lecie ZSE, a w 2007 - 65 lat Gorlickiego Ekonomika.

 

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.