Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Harmonogram roku szkolnego

WAŻNE:

Kategoria: /
 
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
 
  1.  

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

1 września 2020 r. 

Podstawa prawna:  

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna 

 

23 - 31 grudnia 2020 r. 

Podstawa prawna:  

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, 
późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późnzm). 

  1.  

Ferie zimowe 

 

15 - 28 lutego 2021 r. 
Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie. 

Podstawa prawna:  

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.). 

  1.  

Wiosenna przerwa świąteczna 

 

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.  

Podstawa prawna:  

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 

5. 

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 
w pierwszym powszednim dniu września 

 

30 kwietnia 2021 r.  

Podstawa prawna:  

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późnzm). 

6. 

Egzamin maturalny 

 

Terminy egzaminów maturalnych

Podstawa prawna:  

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);  

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.). 

7. 

Egzamin zawodowy 

Terminy egzaminów zawodowych 

Podstawa prawna:  

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) 

8. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

 

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

Podstawa prawna:  

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) 

9. 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 

 

25 czerwca 2021 r. 

Podstawa prawna:  

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm). 

10. 

Ferie letnie 

 

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r. 

Podstawa prawna:  

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 

 
 
 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - ustawowe

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r., (niedziela) 

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r., (środa) 

Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2020 r., (piątek -sobota) 

Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r., (piątek) 

Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r., (środa) 

Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia 2021 r., (poniedziałek) 

Święto Pracy – 1 maja 2021 r., 

Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2021 r., 

Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r. 

 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych - Zarządzenie Dyrektora Szkoły.
 

14 października 2020 r. (środa) święto KEN 

12 stycznia 2021 r. (piątek) Egzamin pisemny zawodowy 

4 maja 2021 r. (wtorek) Matura ( j. polski) 

5 maja 2021 r. (środaMatura (matematyka) 

6 maja 2021 r. (czwartekMatura (j. angielski) 

4 czerwca 2021 r.(piątek) 

22 czerwca 2021 r. (wtorek) - Egzamin pisemny zawodowy 

 

 
    
 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Praktyki zawodowe
:
PAŹDZIERNIK 2020
LISTOPAD 2020
MAJ 2021

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.