Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - 75-lecie szkoły za nami. Świętowaliśmy brylantowe gody.

WAŻNE:

 29 września świętowaliśmy brylantowy jubileusz naszej szkoły, czyli 75-lecie powstania.

W 1942 roku Edmund Kowarz powołał i został pierwszym dyrektorem Publicznej Miejskiej Szkoły Handlowej w Gorlicach. Po wielu burzliwych latach, przeprowadzkach i zmianach nazwy przyszedł czas na kolejne urodziny, już jako Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II..

Zapraszamy na relację
 
 

Społeczność ZSE Gorlice rozpoczęła uroczystości od mszy św., którą odprawił ks. proboszcz parafii p.w. św. Jadwigi Królowej w Gorlicach Jerzy Gondek oraz księża katecheci uczący w szkole ks. Paweł Gnat, ks. Tomasz Rusyn, ks. Damian Bolka, księża absolwenci szkoły ks. Tomasz Szura, ks. Wojciech Chrostowski. Okolicznościową homilię wygłosił   ks. prof. dr hab. Witold Kawecki głoszący Misje święte w parafii. Na uroczystości obecny był również proboszcz parafii pw. NNMP Bazyliki Mniejszej w Gorlicach dziekan Stanisław Ruszel.

Po mszy św. w towarzystwie orkiestry dętej z Dominikowic i mażoretek pod kierownictwem Romana Korbicza społeczność szkoły przemaszerowała na szkolny dziedziniec, gdzie odbył się krótki koncert i pokaz układów tanecznych. Następnie goście zgromadzili się na pięknie przygotowanej sali gimnastycznej, gdzie przybyłych powitała Pani dyrektor Grażyna Pabis-Mazur oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Gabriela Lang. Witając gości Pani Dyrektor Grażyna Pabis-Mazur złożyła serdeczne podziękowanie za pracę i zaangażowanie w rozwój szkoły wręczając okolicznościowe statuetki, które otrzymali:

 • Maria Kuliś były dyrektor
 • Augustyn Jamro były dyrektor
 • Kazimierz Szydło były dyrektor
 • Rozalia Wojna były dyrektor
 • Ewa Spiak była wicedyrektor
 • Augustyn Mróz były wicedyrektor
 • Stanisława Baliszewska była wicedyrektor
 • Irena Druciak były kierownik kształcenia zawodowego
 • Zofia Gruszkowska były kierownik kształcenia zawodowego
 • Janina Brzozowska najstarszy nauczyciel ZSE
 • Stefania Gazda były Kierownik Internatu

Ponadto bukiet Kwiatów otrzymała najstarsza, obecna na sali absolwentka szkoły pani Ewa Bugno.

Spotkanie było również okazją do wręczenia uczniom Stypendiów Starosty, które wręczył Pan Karol Górski, a swoje nagrody wręczyła nauczycielom ZSE pani dyrektor Pabis-Mazur. Po oficjalnych przemówieniach odbyła się część artystyczna przygotowana przez młodzież szkoły, która spotkała się z bardzo dobrym odbiorem. Podczas występów przedstawiono historię i sukcesy szkoły.

Następnie głos zabierali przybyli na uroczystości goście. Kolejno przemawiali składając najlepsze życzenia i gratulacje:

 • Pani wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Mariola Drąg-Bylica w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 • Pani wizytator Monika Przybyło w imieniu dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu pana Dariusza Leśniaka.
 • Starosta Powiatu Gorlickiego Karol Górski, który objął Patronat honorowy nad Jubileuszem.
 • Pani Przewodnicząca Komisji Edukacji, Sportu, Dziedzictwa Kulturowego i Sportu Zofia Kamińska.
 • Pan Adam Piechowicz radny miasta Gorlice odczytał list pani poseł na Sejm Barbary Bartuś
 • Pan Leszek Strzembicki pracownik naukowy UE w Krakowie w imieniu Rektora UE Prof. dr hab. inż. Andrzeja Chochóła
 • Pani wiceprzewodnicząca Rady miasta Gorlice Mariola Migdar (Absolwentka szkoły).
 • Pan Kierownik Wydziału Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Aleksander Augustyn reprezentujący pana Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kuklę.
 • Pan Ryszard Guzik Wójt Gminy Gorlice złożył życzenia i ufundował zestaw piłek do sali gimnastycznej
 • List gratulacyjny w imieniu dyrektora GCK Janusza Zięby odczytał kierownik Domu Polsko -Słowackiego pan Krzysztof Szadkowski.
 • Pani Monika Jajko Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach (Absolwentka szkoły)
 • Przewodnicząca Rady Rodziców Angelika Księżyk (Absolwentka szkoły)

Życzenia i okolicznościowe listy gratulacyjne przekazali również:

 • Minister Edukacji Narodowej  - Anna Zalewska.
 • Jadwiga Wójtowicz - radna powiatu gorlickiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach.
 • Dyrektor Zespołu Szkół nr2 im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach pan Waldemar Gniady
 • Pani Stanisława Bąk - były Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, Prezes Zarządu Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gorlicach
 • Pani Maria Ludwin radna Miasta Gorlice, przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Gorlice
 • Prezes SPH „Jedność” w Gorlicach pani Krystyna Dyląg
 • Dyrektor Szkoły Muzycznej w Gorlicach Henryk Rąpała
 • Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr1 w Gorlicach pan Waldemar Pyznar
 • Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach pan inspektor Krzysztof Tybor
 • Pani dr Teresa Myjak w imieniu pana dr hab. inż. Mariusza Cygnara Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
 • Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz (absolwent szkoły)
 • Pracownik naukowy UW w Warszawie dr hab. prof. UW Grażyna Firlit-Fesnak (absolwentka szkoły)
 • Pan dr Andrzej Welc były Starosta Powiatu Gorlickiego
 • Pan Kazimierz Sterkowicz były Burmistrz Miasta Gorlice
 • Pani Renata Stępień Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach
 • Pan Adam Niziołek Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Jadwigi Królowej w Bieczu
 • Pani Urszula Jabłońska Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Bobowej
 • Pan Antoni Sekyrka Dyrektor Szkoły Partnerskiej z Czeskich Budejowic

Wystąpiła również pani Teresa Szwarc w imieniu absolwentów rocznika 1953r. którzy ufundowali tablicę pamiątkową dla założyciela szkoły Edmunda Kowarza, która powiedziała:

My absolwenci Technikum Finansowego roczników 1953 na zjeździe koleżeńskim w 2013r z okazji 60-lecia Matury podjęliśmy decyzję o ufundowaniu Tablicy pamiątkowej dla pierwszego dyrektora, założyciela szkoły Handlowej w Gorlicach. Założyliśmy konto, na które wpływały środki finansowe od absolwentów rocznika 1952 i 1953 na ten cel. Chcieliśmy tę tablicę przygotować na 75‑lecie szkoły - Jubileusz Gorlickiego Ekonomika. Nasze plany zostały spełnione dzisiaj świętujemy Jubileusz  szkoły i jednocześnie odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Nasza wdzięczność  do szkoły, nauczycieli, dyrektora za wykształcenie, naukę w trudnych latach powojennych, solidne przygotowanie w szkole do życia zawodowego wyraża się dzisiaj słowami Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II - „Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”. Pragniemy  aby te słowa zapisane na tablicy pamiątkowej przypominały współczesnym i przyszłym pokoleniom uczniów jaką wartość ma wiedza, nauka, aby poszerzali swoje zainteresowania i uzdolnienia, cenili dorobek, tradycję tej szkoły.

Przy tej uroczystej okazji odbyło się poświęcenie i odsłonięcie tablicy, która znajduje się w głównym budynku szkoły.

Po części głównej obchodów odbył się skromny bankiet i spotkania absolwentów w szkolnych ławkach, natomiast wieczorem absolwenci i pracownicy szkoły bawili się podczas balu.

 • _DSC5157-27
 • _DSC5158-28
 • _DSC5159-29
 • _DSC5160-30
 • _DSC5170-39
 • _DSC5171-40
 • _DSC5172-41
 • _DSC5173-42
 • _DSC5174-43
 • _DSC5175-44
 • _DSC5178-47
 • _DSC5183-52
 • _DSC5185-54
 • _DSC5186-55
 • _DSC5188-57
 • _DSC5192-61
 • _DSC5194-63
 • _DSC5196-65
 • _DSC5197-66
 • _DSC5199-68
 • _DSC5200-69
 • _DSC5201-70
 • _DSC5202-71
 • _DSC5203-72
 • _DSC5204-73
 • _DSC5208-77
 • _DSC5210-79
 • _DSC5211-80
 • _DSC5214-82
 • _DSC5215-83
 • _DSC5217-85
 • _DSC5218-86
 • _DSC5220-88
 • _DSC5221-89
 • _DSC5222-90
 • _DSC5223-91
 • _DSC5225-93
 • _DSC5226-94
 • _DSC5228-96
 • _DSC5229-97
 • _DSC5230-98
 • _DSC5231-99
 • _DSC5232-100
 • _DSC5233-101
 • _DSC5234-102
 • _DSC5236-104
 • _DSC5237-105
 • _DSC5238-106
 • _DSC5239-107
 • _DSC5240-108
 • _DSC5241-109
 • _DSC5243-111
 • _DSC5244-112
 • _DSC5247-115
 • _DSC5249-117
 • _DSC5250-118
 • _DSC5251-119
 • _DSC5253-121
 • _DSC5254-122
 • _DSC5256-124
 • _DSC5257-125
 • _DSC5258-126
 • _DSC5259-127
 • _DSC5261-129
 • _DSC5262-130
 • _DSC5263-131
 • _DSC5265-133
 • _DSC5268-136
 • _DSC5269-137
 • _DSC5270-138
 • _DSC5271-139
 • _DSC5272-140
 • _DSC5273-141
 • _DSC5274-142
 • _DSC5275-143
 • _DSC5279-147
 • _DSC5280-148
 • _DSC5282-150
 • _DSC5283-151
 • _DSC5284-152
 • _DSC5285-153
 • _DSC5286-154
 • _DSC5287-155
 • _DSC5290-158
 • _DSC5294-162
 • _DSC5295-163
 • _DSC5296-164
 • _DSC5299-167
 • _DSC5301-169
 • _DSC5302-170
 • _DSC5308-176
 • _DSC5309-177
 • _DSC5310-178
 • _DSC5312-180
 • _DSC5313-181
 • _DSC5314-182
 • _DSC5315-183
 • _DSC5316-184
 • _DSC5317-185
 • _DSC5318-186
 • _DSC5319-187
 • _DSC5320-188
 • _DSC5322-190
 • _DSC5324-192
 • _DSC5325-193
 • _DSC5326-194
 • _DSC5328-196
 • _DSC5329-179
 • _DSC5330-197
 • _DSC5331-198
 • _DSC5332-199
 • _DSC5333-200
 • _DSC5335-202
 • _DSC5338-204
 • _DSC5339-205
 • _DSC5340-206
 • _DSC5341-207
 • _DSC5342-208
 • _DSC5343-209
 • _DSC5345-211
 • _DSC5346-212
 • _DSC5347-213
 • _DSC5348-214
 • _DSC5349-215
 • _DSC5350-216
 • _DSC5351-217
 • _DSC5353-219
 • _DSC5354-220
 • _DSC5357-223
 • _DSC5359-225
 • _DSC5360-226
 • _DSC5362-228
 • _DSC5364-230
 • _DSC5368-231
 • _DSC5375-239
 • _DSC5376-240
 • _DSC5377-241
 • _DSC5378-242
 • _DSC5380-244
 • _DSC5381-245
 • _DSC5382-246
 • _DSC5383-247
 • _DSC5384-248
 • _DSC5385-249
 • _DSC5386-250
 • _DSC5390-254
 • _DSC5392-255
 • _DSC5393-256
 • _DSC5394-257
 • _DSC5396-259
 • _DSC5397-260
 • _DSC5398-261
 • _DSC5399-262
 • _DSC5401-264
 • _DSC5405-268
 • _DSC5406-269
 • _DSC5409-272
 • _DSC5413-275
 • _DSC5415-277
 • _DSC5417-279
 • _DSC5419-281
 • _DSC5421-283
 • _DSC5422-284
 • _DSC5423-285
 • _DSC5429-291
 • _DSC5431-293
 • _DSC5435-297
 • _DSC5438-300
 • _DSC5439-301
 • _DSC5440-302
 • _DSC5441-303
 • _DSC5443-305
 • _DSC5444-306
 • _DSC5446-308
 • _DSC5447-309
 • _DSC5449-311
 • _DSC5452-314
 • _DSC5454-316
 • _DSC5455-317
 • _DSC5456-318
 • _DSC5457-319
 • _DSC5459-321
 • _DSC5460-322
 • _DSC5463-325
 • _DSC5464-326
 • _DSC5468-330
 • _DSC5470-332
 • _DSC5471-333
 • _DSC5473-335
 • _DSC5474-336
 • _DSC5476-338
 • _DSC5477-339
 • _DSC5478-340
 • _DSC5482-344
 • _DSC5484-346
 • _DSC5485-347
 • _DSC5487-349
 • _DSC5489-351
 • _DSC5498-360
 • _DSC5499-361
 • _DSC5500-362
 • _DSC5501-363
 • _DSC5502-364
 • _DSC5503-365
 • _DSC5504-366
 • _DSC5505-367
 • _DSC5506-368
 • _DSC5507-369
 • _DSC5508-370
 • _DSC5509-371
 • _DSC5510-372
 • _DSC5511-373
 • _DSC5512-374
 • _DSC5513-375
 • _DSC5514-376
 • _DSC5515-377
 • _DSC5516-378
 • _DSC5517-379
 • _DSC5518-380
 • _DSC5519-381
 • _DSC5520-382
 • _DSC5521-383
 • _DSC5522-384
 • _DSC5523-385
 • _DSC5524-386
 • _DSC5525-387
 • _DSC5527-389
 • _DSC5528-390
 • _DSC5529-391
 • _DSC5530-392
 • _DSC5531-393
 • _DSC5532-394
 • _DSC5533-395
 • _DSC5534-396
 • _DSC5535-397
 • _DSC5536-398
 • _DSC5538-400
 • _DSC5541-403
 • _DSC5542-404
 • _DSC5546-408
 • _DSC5547-409
 • _DSC5558-420
 • _DSC5560-422

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.