Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Moje finanse

WAŻNE:

Kategoria: /

"Moje finanse" to innowacyjny program edukacji finansowej, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego. Program ten jest co roku realizowany w naszej szkole.

 

W roku szkolnym 2018/2019 programie biorą udział uczniowie wszystkich klas pierwszych i drugich oraz uczniowie z klasy III TE. Program Moje finanse składa się z sześciu modułów tematycznych:

 • Świat finansów - zawiera informacje o systemie bankowym w Polsce, roli banku centralnego oraz o pozostałych instytucjach rynku finansowego w Polsce i na świecie
 • Polubić banki - zawiera informacje o pieniądzu
 • Moje inwestycje - przedstawia pozabankowe formy lokowania dostępnych środków finansowych, podstawowe informacje o rynku akcji, operacjach giełdowych, zasadach funkcjonowania funduszy inwestycyjnych
 • Inwestycja w przyszłość - przedstawia zasady funkcjonowania i wybór funduszu emerytalnego, mechanizmy wpływające na wysokość emerytury
 • Bezpieczne finanse - porusza takie zagadnienia jak: krytyczne czytanie przepisów prawa, dostarczanie wiedzy z zakresu e-bankowości, przygotowanie do roli świadomego kredytobiorcy, postępowanie w trudnej sytuacji finansowej
 • Mój budżet- zajmuje się tematyką tworzenia oraz efektywnego zarządzania budżetem osobistym w celu poprawy bezpieczeństwa finansowego i jakości życia

Uczestnicy programu po zapoznaniu się z materiałami dydaktycznymi rozwiązują ćwiczenia, webquesty, testy i krzyżówki.

Koordynatorami projektu są nauczyciele przedmiotów ekonomicznych Ewa Druciak-Hul i Urszula Patrzyk.

 • 20190222_090955
 • 20190222_091153
 • 20190222_091320
 • 20190222_091756
 • 20190222_092152
 • 20190225_105047-1
 • 20190225_111755
 • 20190225_111845

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.