Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Innowacyjny program edukacji ekonomicznej, finansowej i społecznej

WAŻNE:

Kategoria: /

Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w ogólnopolskim programie edukacyjnym Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości "Moje finanse".

W roku szkolnym 2020/2021 program jest realizowany w klasach  pierwszych, drugich i trzecich w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz  przedmiotów zawodowych, a także na zajęciach pozalekcyjnych Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości.

 

Celem programu jest nie tylko poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej, finansowej i społecznej, ale również pomoc w realizacji podstawy programowej – zarówno w systemie nauki stacjonarnej, jak i zdalnej.

Program Moje finanse wykorzystuje nowatorskie metody pracy z uczniami, proponuje ciekawe, kreatywne i twórcze sposoby i techniki nauki oraz zapewnia narzędzia do weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. Realizując program Moje finanse, nauczyciele i uczniowie otrzymują dostęp do platformy edukacyjnej programu, mają możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych, scenariuszy lekcji, ćwiczeń, testów, quizów i WebQuestów oraz wykładów, uczestniczą  w ogólnopolskich konkursach i szkoleniach z zakresu nowoczesnych narzędzi wspomagających edukację w systemie pracy stacjonarnej i zdalnej – webinariach.

Koordynatorami programu w szkole są: Pani Ewa Druciak – Hul, Pani Urszula Patrzyk, Pani Małgorzata Smoła.

 

Pod patronatem Honorowym Ministerstwa Finansów

 

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.