Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - MChE - 2017/2018 - Informacje o projekcie

WAŻNE:

Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II - edycja II", realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach w zakresie fizyki oraz przedsiębiorczości, przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych. Projekt jest skierowanych do uczniów Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach wykazujących indywidualnie zainteresowanie w/w obszarami oraz posiadających kompetencje umożliwiające opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową.

 

Przedsięwzięcie „Małopolska Chmura Edukacyjna" to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi krakowskimi uczelniami wyższymi tj.: Akademią Górniczo - Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Rolniczym im Hugona Kołłątaja w Krakowie i Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne na terytorium województwa małopolskiego.

 

To innowacyjny w skali Europy projekt polegający na przeprowadzaniu przez kadrę naukową uczestniczących w projekcie uczelni dodatkowych zajęć on-line w małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki projektowi w szkołach powstają nowoczesne, multimedialne sale do organizacji zajęć, z kolei uczniowie już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość uczestnictwa w akademickich wykładach i zajęciach.

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.