Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - MChE 2019/20 - Informacje o projekcie

WAŻNE:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach w zakresie języka niemieckiego oraz przedsiębiorczości, przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych. Projekt jest skierowany do uczniów Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach wykazujących indywidualne zainteresowanie w/w obszarami oraz posiadających kompetencje umożliwiające opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową. Beneficjenci projektu uczestniczyć będą w zajęciach on - line prowadzonych przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym, jednocześnie dla kilku grup uczniów, umiejscowionych w kilku szkołach, z możliwością aktywnego włączenia się uczestników w dowolnej chwili trwania zajęć, przy udziale nauczycieli, którzy będą mieli bezpośredni kontakt z młodzieżą. Formy wsparcia realizowane w ramach projektu obejmowały będą również koła naukowe dla uczestników zajęć on - line oraz zajęcia stacjonarne na uczelni. W wyniku zrealizowanych form wsparcia uczniowie nabędą dodatkowe umiejętności w zakresie języka niemieckiego oraz przedsiębiorczości, a także wzmocnią swoje kompetencje cyfrowe i interpersonalne.

W projekcie weźmie udział dwie 15 - osobowe grupy uczniów (1 grupa z przedsiębiorczości, 1 grupa z języka niemieckiego)..

Zaplanowano realizację:

- 30 godzin zajęć on - line z języka niemieckiego,

- 30 godzin zajęć on - line z przedsiębiorczości.

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.