Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - MChE 2022/23 - Informacje o projekcie

WAŻNE:

 

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach w zakresie przedsiębiorczości, przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych. Projekt jest skierowany do uczniów Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach wykazujących indywidualne zainteresowanie wyżej wymienionym obszarem oraz posiadających kompetencje umożliwiające opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową. Beneficjenci projektu uczestniczyć będą w zajęciach online prowadzonych przez nauczycieli akademickich za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym, jednocześnie dla kilku grup uczniów, umiejscowionych w kilku szkołach, z możliwością aktywnego włączenia się uczestników w dowolnej chwili trwania zajęć, przy udziale nauczycieli, którzy będą mieli bezpośredni kontakt z młodzieżą. Formy wsparcia realizowane w ramach projektu obejmowały będą również koła naukowe dla uczestników zajęć online oraz zajęcia stacjonarne na uczelni. W wyniku zrealizowanych form wsparcia uczniowie nabędą dodatkowe umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, a także wzmocnią swoje kompetencje cyfrowe i interpersonalne.

W projekcie weźmie udział 15 - osobowa grupa uczniów 

Zaplanowano realizację:

- 30 godzin zajęć online z przedsiębiorczości.

 Kwota dofinansowania ze środków UE: 6 359,06 zł

 Więcej o projekcie na stronie: e-chmura.malopolska.pl

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.