Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - VI Ogólnopolski Konkurs - Wielcy Polacy XX wieku

WAŻNE:

Kategoria: /

 Uczennica klasy III TE Justyna Przybyłowicz wzięła udział w VI Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym Wielcy Polacy XX wieku pisząc pracę na temat: „Św. Jan Paweł II, Prymas Stefan Wyszyński i prof. Mieczysław A. Krąpca OP w obronie praw człowieka, praw rodziny i praw narodu”.

Organizatorami konkursu byli: Fundacja Deo et Patriae im. o. prof. Mieczysława A. Krąpca, Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej oraz Katedra Metafizyki Wydziału Filozofii KUL Jana Pawła II.

 

Zainteresowanie uczniów filozofią jako umiłowaniem mądrości, przybliżenie młodzieży wiedzy o człowieku, rodzinie i narodzie w perspektywie filozofii klasycznej (poszukiwanie prawdy) były podstawowymi celami konkursu.

Prace konkursowe były oceniane pod względem znajomości treści filozoficznych związanych z wybranym tematem spośród zaproponowanych przez Organizatorów, a były to:

Temat 1. Rodzina i naród jako wspólnoty naturalne.
Temat 2. Rola religii w kształtowaniu narodu polskiego.
Temat 3. W obronie praw człowieka, praw rodziny i praw narodu w oparciu o nauczanie Św. Jana Pawła II, Prymasa Stefana Wyszyńskiego i o. prof. Mieczysława A. Krąpca.

Zadanie, którego podjęła się Justyna wymagało zgłębienia nauczania Wielkich Polskich Filozofów i Praktyków i było dużym wyzwaniem.

Organizatorzy konkursu napisali: 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy ogromnej wiedzy, interesujących przemyśleń i odwagi podjęcia tak trudnych tematów. Czytanie Państwa prac napawa dumą z polskiej młodzieży!

Paulina Kwiatek

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.